Llista de tàxons homologables pel CAE

Aquí podeu consultar el llistat de tàxons homologables pel CAE. Aquest llistat inclou totes les espècies i subespècies d’ocells considerades rares o molt escases a l’Empordà, que no siguin competència del Comité de Rarezas de la SEO (CR-SEO) ni del Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC)