Homologacions

Entre les competències que assumeix el CAE està la d’homologar les citacions d’espècies i subespècies d’ocells considerades rares o molt escases a l’Empordà, que no siguin competència del Comité de Rarezas de la SEO (CR-SEO) ni del Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC). Aquí podeu consultar el llistat de tàxons homologables.

El CAE també homologarà les citacions d’espècies i subèspecies d’ocells de presència regular a l’Empordà que hagin estat obtingudes fora dels períodes fenològics o d’observació coneguts, que impliquin a quantitats inusuals d’exemplars o s’hagin produït fora dels ambients d’ocupació habituals.

El CAE analitzarà les citacions a partir de les descripcions dels ocells, fotografies, dibuixos o qualsevol altre material enviat pels autors. Podeu utilitzar el següent formulari per registrar les vostres citacions i enviar aquesta documentació a la nostra adreça de contacte: info@comiteempordanes.org. Quan l’homologació d’una citació esdevingui especialment problemàtica, el CAE podrà fer consultes als especialistes en identificació i ecologia d’ocells que es cregui oportú.

Aquí podeu trobar els informes d’homologació elaborats fins enguany. Per veure’ls cliqueu sobre les imatges.