Qui som?

El Comitè Avifaunístic Empordanès (CAE) és un grup de treball integrat per ornitòlegs que desenvolupen tasques d’estudi i seguiment d’ocells a les comarques de l’Empordà. Aquest equip, actualment està format per les següents persones:

Carlos Alvarez Cros (secretari tècnic)
Joan Budó Ricart
Gerard Dalmau Bonet
Miguel Ángel Fuentes Rosúa
Joan Ventura Linares

Entre les competències que assumeix el CAE cal destacar-ne les següents:

* Elaborar i fomentar estudis encaminats a aprofundir en el coneixement de la distribució, estatus i fenologia de l’avifauna del territori empordanès.

* Col·laborar amb les administracions, les entitats científiques i naturalistes així com els particulars interessats en l’ornitologia de les comarques de l’Empordà.

* Elaborar informes per a qualsevol projecte d’estudi ornitològic (Anuaris, Atles, Censos, etc.) que inclogui les comarques de l’Empordà, amb una selecció de les dades i informacions ornitològiques més interessants obtingudes dins aquest territori. En aquest mateix sentit, el CAE actuarà com a òrgan consultiu davant les peticions d’informació sobre l’estatus, abundància, distribució i fenologia dels ocells de l’Empordà efectuades tant per particulars com per estaments oficials o privats.

* Elaborar i mantenir la llista dels ocells observats a l’Empordà, seguint els criteris taxonòmics i de categorització recomenats per l’AERC (Association of European Records and Rarities Committees).

* Homologar les citacions d’espècies i subèspecies d’ocells de presència regular a l’Empordà, però que hagin estat obtingudes fora dels períodes fenològics o d’observació coneguts, que impliquin a quantitats inusuals d’exemplars o s’hagin produït fora dels ambients d’ocupació habituals. Podeu enviar les vostres citacions a la nostra adreça de contacte: info@comiteempordanes.org.

* Homologar les citacions d’espècies i subespècies d’ocells considerades rares o molt escases a l’Empordà, que no siguin competència del Comité de Rarezas de la SEO (CR-SEO) ni del Comité Avifaunístic de Catalunya (CAC). Aquí podeu consultar el llistat de tàxons homologables. El CAE analitzarà les citacions a partir de les descripcions dels ocells, fotografies, dibuixos o qualsevol altre material enviat pels autors. Podeu utilitzar el següent formulari per registrar les vostres citacions o enviar aquesta documentació a la nostra adreça de contacte: info@comiteempordanes.org.
El CAE podrà actuar d’ofici i sotmetre a avaluació les citacions publicades d’espècies de la seva llista d’homologables, especialment les publicades al portal Ornitho.cat amb arxiu(s) d’imatge i/o so.
Quan l’homologació d’una citació esdevingui especialment problemàtica, el CAE podrà fer consultes als especialistes en identificació i ecologia d’ocells que es cregui oportú.